Background Image

logo

Zondag 17 mei 2020 – LIER

5e editie Rotary Lier Duckrace

NIEUWE LOCATIE:

START: Brug Zimmertoren
AANKOMST: ter hoogte van Evenmentenweide

Feesttent Evenementenweide:

(optredens, animaties, draaimolen, eendjeskraam, springkastelen, optredens, Dj en brunch 10.30 uur tot 13.30 uur met live muziek)
(VOOR BRUNCH IS INSCHRIJVEN VERPLICHT)

5e editie Duckrace

Rotary Lier organiseert op 17 mei 2019 de 5de Duckrace en dit wordt een absoluut feestnummer ! “Voor € 5 per stuk kan iedereen binnenkort hier eendjes adopteren voor de race op de Nete. De eigenaars van de eendjes die het eerste aankomen winnen prachtige prijzen.

De opbrengst gaat integraal naar kinderland in Berlaar, een tehuis voor kinderen van 0 tot 8 jaar waarvan de ouders niet in staat zijn voor de opvoeding te zorgen.

Background Image

Winnaars vorige editie (2018):

14449 Fiets van GoCycle
4370 Waardebon meubelen bij G&S
13999 Waardebon meubelen bij G&S
2538 Waardebon bij Interpat (zonwering, rolluiken, …)
1308 Juweel van Verlinden Juweliers
10942 Waardebon meubelen bij G&S
2315 Reischeque Woni Safari’s
11469 Waardebon meubelen bij G&S
380 Waardebon meubelen G & S
1705 Apple iPhone 6
4938 Naaimachine van Van Rooy Lier
3490 Reischeque Copco Travel
8344 Remeha eTwist thermostaat (verwarming)
8399 Remeha eTwist thermostaat (verwarming)
11565 Remeha etwist thermostaat (verwarming)
4533 Reis cheque Copco travel
3594 Waardebon Ikke is grOOt
8038 Waardebon Ikke is grOOt
10458 Waardebon Ikke is grOOt
10453 Waardebon Ikke is grOOt
2851 Waardebon Ikke is grOOt
5704 Personenweegschaal DOMO
3640 Personenweegschaal DOMO
9178 Keukenweegschaal DOMO

Voorverkoop adressen (onder voorbehoud, verkoop voor de 5de editie (2020) start binnenkort):

LKZ Verzekeringen, Berlaarsestraat 2, 2500 Lier

Café In de Gloria, Markt 2, 2500 Lier

Cafe D’Eyckenboom, Markt 36, 2500 Lier

Frituurke, Markt, 2590  Berlaar

Uitvaartcentrum Bosmans, Kesselsesteenweg 87, 2500 Lier

Uitvaartcentrum Bosmans, Dorpstraat 24, 2590 Berlaar

Laane Trading, Lintsesteenweg 60, 2500 Lier

Moedige Bootvissers, Schapekoppenstraat, 2500 Lier

Pink Ribbonettes , lispersteenweg 251, 2500 Lier

Café Gummarus, Felix Timmermansplein, 2500 Lier

Namie, Duffelsesteenweg 2, 2547 Lint

KOOP BINNENKORT UW EENDJE(S) ONLINE !

Steun het  Kinderland opvangtehuis in Berlaar.
Bovendien maakt U een grote kans op mooie prijzen

(COMING SOON)

MET DANK AAN ONZE SPONSORS

Technisch verloop Duckrace

 

De genummerde eendjes worden voordat deze verpakt worden in een BigBag door de gerechtsdeurwaarder gecontroleerd.

De BigBag met de eendjes wordt bij de Zimmertoren Brug boven het water gehangen. Na de start zullen de eendjes door middel van water vooruit gespoten worden binnen de afbakening van het parcours. Eendjes die buiten het parcours komen mogen enkel door medewerkers van de Duckrace terug in het parcours gebracht worden.

De finish is voorzien ter hoogte van de feesttent vlakbij de evenementenwijde (oude site zwembad lier) en bestaat uit een trechtervormige begrenzing waarbij aan het einde slechts één eendje tegelijk over de finish kan komen.

De gerechtsdeurwaarder bepaalt welke eendjes in functie van de aankomst in de prijzen vallen.

Background Image

Contacteer ons:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

De Duckrace van Rotary Lier (ook Ducrace genoemd) wordt georganiseerd door de vzw Rotary Club Lier, met maatschappelijk zetel Kerkstraat 11 te B-2500 Lier. Deze wedstrijd zal plaatsvinden op de “Binnennete” te Lier op zondag 17 mei 2020 en volgt het traject vanaf de brug aan de Zimmertoren tot aan de evenmenetenweide.

De wedstrijd start op genoemde datum in de loop van de namiddag, doch de organisatie behoudt zich het recht om het tijdstip van de wedstrijd later op de dag te laten plaatsvinden, dit afhankelijk van technische, organisatorische – dan wel weersomstandigheden. Bij langdurige regenval en het niet onder controle krijgen van de waterloop kan de VZW de wedstrijd verplaatsen naar een andere datum.

Het evenement Duckrace bijwonen gratis voor iedereen. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet men minstens 1 eendje aankopen.

Iedereen die een eendje koopt zal automatisch deelnemen aan de wedstrijd.

De aankoop van een eendje gebeurt door middel van het kopen van een fysiek ticket. Deelname  aan de wedstrijd is slechts verzekerd mits geldige aankoop van een ticket bij de plaatselijke voorverkooppunten, leden van de vereniging of online, dit tot een uur vóór de start van de wedstrijd.

Er zullen op 17 mei 2020 tot 1 uur vóór de start nog eendjes verkocht worden zolang de voorraad strekt. Daarna worden geen inschrijvingen voor de Duckrace meer aanvaard.

Bij aankoop krijgt iedere deelnemer een ticket met een uniek nummer. Dit nummer zal overeenkomen met het nummer op de desbetreffende eend.  Aan de hand van dit nummer kan de winnaar geïdentificeerd worden.

De gerechtsdeurwaarder beschikt over een lijst met ticketnummers van de deelnemers.

Alle wedstrijdeendjes worden op de dag van de wedstrijd in de mate van het mogelijke tegelijk in willekeurige volgorde te water gelaten. Het staat de organisatie vrij om maatregelen te nemen teneinde de stroming te bevorderen. Deze maatregelen zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag. Zij zijn willekeurig in die zin dat zij worden genomen in functie van wat op dat moment nodig kan zijn teneinde het vlot verloop van de wedstrijd te verzekeren.

De winnaar van de wedstrijd is diegene wiens ticketnummer overeenkomt met het nummer op het winnende eendje. De hoofdwinnaar is de eigenaar van het ticket met het nummer dat onderaan op het winnende eendje staat. Het winnende eendje is het eerste eendje dat de trechtervormige finish (zie ook Technisch verloop van de Duckrace) overschrijdt.  De plaats van de finish zal voor de start met de gerechtsdeurwaarder worden opgetekend. De organisatie beslist de wijze waarop en de plaats waar het als eerste te rangschikken eendje zal worden bepaald. Dit zal voorafgaand aan de wedstrijd en ter plaatse worden opgenomen in een proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder.  De prijzen worden uitgereikt volgens aankomst van de eendjes. De aankomende eendjes worden geregistreerd volgens het aantal prijzen + 10 reserve-eendjes.  Deze  worden vermeld op de website. Winnaars + reserve-eendjes dienen binnen 30 kalenderdagen na de wedstrijddag zich bekend te maken via mail naar info@duckracerotary.be. Na 30 kalenderdagen vervalt het recht op aanspraak op de gewonnen prijs. In het geval de prijzen niet aangemeld worden binnen deze termijn worden ze door Rotary Lier toebedeeld aan een door hen gekozen goed doel. Dit alles komt onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder.

Het wedstrijdverloop zal onder het toezicht van het Gerechtsdeurwaarderkantoor (Kantoor van Gerechtsdeurwaarder wordt bepaald in de loop van de maand mei 2018 ). De gerechtsdeurwaarder zal het winnende eendje uit het water halen en het daaraan verbonden nummer vaststellen en bij proces-verbaal acteren. De winnende nummers zullen bekend gemaakt worden op de wedstrijddag door afroeping door de gerechtsdeurwaarder .

Enkel de genummerde ticketjes van de inrichtende organisatie komen in aanmerking voor een prijs.

Enkel eendjes conform het prototype en drager van een geregistreerd nummer kunnen deelnemen aan de wedstrijd.  Zij blijven ten allen tijde eigendom van de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht elk niet conform eendje op elk moment uit de wedstrijd te nemen. Een prototype van een wedstrijdeendje zal ter beschikking gesteld worden aan de gerechtsdeurwaarder.

Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de eendjes of van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten worden. De organisatie beslist over deze uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze.

De organisatie heeft het recht om de eendjes die in het af te leggen wedstrijdtraject komen vast te zitten, uit de wedstrijd te nemen.

De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd uit te stellen onder invloed van de meteorologische omstandigheden. De organisatie heeft steeds het recht eenzijdig te beslissen over wijzigingen aan het traject of het verloop van de wedstrijd, zonder dat het willekeurig karakter van de eendjeswedstrijd hierdoor in het gedrang wordt gebracht.

De organisatie bepaalt de wijze waarop de toeschouwers, al dan niet deelnemers, het wedstrijdverloop kunnen volgen. Zij kan alle maatregelen nemen om het wedstrijdtraject af te sluiten voor het publiek.

Het is verboden om de trajectafsluiting te overschrijden of de rivier te bevaren tijdens de wedstrijd, behoudens met de vaartuigen van de organisatie. Overtredingen worden bestraft met uitsluiting.

De winnaar verbindt er zich tevens toe vrijwillig zijn medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal vóór en op het tijdstip van de overhandiging van de hoofdprijs en verleent hierbij het onherroepelijk recht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden. Door deelname aan de wedstrijd geven de winnaars de organisatie toelating om hun persoonlijke gegevens (naam + voornaam) te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere media naar keuze van de inrichtende organisatie.

Te winnen prijzen voor de 5de editie:

(COMING SOON)

De gewonnen prijzen kunnen nooit omgezet worden naar geldende valuta. Met het rollend materieel dient eerst 6 maand gereden te worden (bestickerd) alvorens deze doorverkocht mogen worden.

Eventuele tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, kunnen uitsluitend worden toegerekend aan vzw Rotary Club Lier, Kerkstraat 11 te B-2500 Lier. De optredende gerechtsdeurwaarder draagt hieromtrent geen verantwoordelijkheid, en kan hieromtrent niet aansprakelijk worden gesteld. Eventuele schadeclaims ten gevolge van tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, kunnen dan ook nooit worden ingesteld tegen de optredende gerechtsdeurwaarder.

Background Image

Op het traject op de Nete, tussen Zimmertoren brug en de evenementenweide zijn verschillende drank- en eetgelegenheden voorzien. Of kom genieten van de sfeer, animatie, hapjes en drankjes in de feesttent opgesteld op de evenementenweide.

 • 13.30 uur Begin randanimatie rond de Duckrace

  Begin randanimatie rond de Duckrace

 • 15.00 uur Start Duckrace vanaf de Zimmertoren brug

  Start Duckrace vanaf de Zimmertoren brug

 • ca 16.00 uur Finish Duckrace

  Finish Duckrace

 • 16.30 uur Live Muziek

  Live Muziek

 • ca 18.00 uur prijs uitrijking Vervolg optredens

  prijs uitrijking
  Vervolg optredens

 • 20.30 uur Party

  Party